Kalkylator för isoleringens tjocklek – ArmWin

Den viktigaste uppgiften för lågtemperatursisolering är att motverka kondensation. Utöver en bra kvalitet på monteringen och installationen, spelar isoleringens tjocklek en avgörande roll för att man ska kunna säkerställa ett långvarigt skydd mot kondensation även under tuffa villkor.

För att man ska kunna beräkna den nödvändiga tjockleken på isoleringen måste man känna till lednings- och omgivningstemperaturen samt den relativa luftfuktigheten och därefter fastställa värmeledningsförmågan och värmeöverföringskoefficienten för både isoleringen och objektet (rör, kanal eller liknande) som ska isoleras. Med det nya programmet ArmWin från Armacell är det mycket enklare att genomföra dessa beräkningar.

ArmWin kan användas för beräkning inte bara av den minsta tjocklek på isoleringen som krävs för kondensationskontroll utan även för att kontrollera följande faktorer:

  • Yttemperatur,
  • Värmeflöde,
  • Temperaturändringar i strömmande och stationära medier,
  • Frystider för vattenledningar,
  • För första gången vilken som är den mest kostnadseffektiva isoleringstjockleken , dvs. den tjocklek som ger snabbast avkastning på investeringen.

Beräkningarna illustreras grafiskt där detta är till hjälp.

ArmWin.jpg