Rozwiązania. Skuteczna oszczędność energii.

Firma Armacell jest wynalazcą elastycznych pianek elastomerycznych do izolacji instalacji i urządzeń. Izolacje ArmaFlex® każdego dnia znacząco przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych na całym świecie, zmieniając go na lepsze. Wobec prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię o jedną trzecią do roku 2035, wydajne rozwiązania izolacyjne stają się głównym orężem w walce ze zmianami klimatu, ponieważ izolacja jest jednym z najprostszych, najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych sposobów poprawy efektywności energetycznej.

Izolacje ArmaFlex, odznaczające się zamkniętą strukturą komórkową, niską przewodnością cieplną i wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej, ograniczają straty ciepła w urządzeniach mechanicznych i zapobiegają kondensacji, co znacznie wydłuża ich żywotność. Materiały izolacyjne Armacell dowiodły swojej skuteczności w zastosowaniach na całym świecie jako efektywne energetycznie rozwiązania, które zapewniają długoterminową ochronę termiczną i akustyczną przy niższym koszcie całkowitym instalacji.