Armacell - Making a Difference around the World

Armacell jest światowym liderem w branży elastycznych materiałów izolacyjnych dla budownictwa oraz wiodącym dostawcą pianek technicznych. Przy obecnym zatrudnieniu około 3000 pracowników w 25 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 16 krajach, w roku 2016 firma Armacell zanotowała sprzedaż netto na poziomie 558,6 milionów Euro.

Działalność firmy Armacell obejmuje dwa główne obszary:

Advanced Insulation opracowuje elastyczne pianki izolacyjne ograniczające straty energii w instalacjach i urządzeniach wykorzystywanych w ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i grzewczych budownictwa mieszkaniowego i obiektów komercyjnych. Ponadto izolacje techniczne znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim, branży oil & gas oraz transporcie kolejowym i samochodowym. Izolacje techniczne ograniczają straty energii, zapobiegają zjawisku kondensacji pary wodnej oraz redukują hałas.

Engineered Foams dostarcza zaawansowane technicznie pianki między innymi wykorzystywane w budownictwie,  transporcie, branży motoryzacyjnej, energetyce wiatrowej a także w branży sportowej.

 

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć pod adresem www.armacell.com

CSR_Armacell-preview.jpg
facts_figures_Armacell-preview.jpg
history_Armacell-preview.jpg