Retningslinjer for datavern

1.    Generelle merknader

Armacell (selskapet) beskytter dine personopplysninger. Med hensyn til relevant databeskyttelseslovgivning er selskapet datakontrollør, i særdeleshet Personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) («lovgivning om beskyttelse av personopplysninger»). Du vil se selskapet omtalt som Armacell International S.A., Armacell GmbH og andre gruppeenheter på nettstedet. I personvernerklæringen beskriver vi hva vi gjør med personopplysninger vi innhenter fra deg, inkludert når du bruker nettstedet vårt og samhandler med oss på andre måter. Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen kan du kontakte oss via adressen på Kontaktsiden på nettstedet.

I disse retningslinjene for datavern forklarer vi hvordan vi behandler (f.eks. innhenter, bruker og tilkjennegir) personopplysningene dine når du besøker nettstedet og kontakter oss – enten via e-post, vanlig post, faks eller telefon ved hjelp av kontaktinformasjonen på nettstedet. Opplysningene du gir oss, kan da bli delt med andre selskaper i Armacell-gruppen («gruppen»), forutsatt at dette er lovlig. Når vi refererer til selskapet, omfatter dette også gruppen – med mindre annet er uttrykkelig oppgitt.

I sammendrag:

 • Vi innhenter bare personopplysninger om deg dersom det er nødvendig eller du har samtykket til det – og da bare opplysninger vi trenger.
 • Vi vil ikke sende deg markedsføringsmateriale med mindre du har gitt oss tillatelse til dette eller det er tillatt i henhold til relevant lovgivning.
 • Vi vil ikke selge personopplysningene dine til tredjeparter.
 • Vi bruker tredjepartsleverandører for å gi deg fremragende service. Dersom vi deler personopplysninger med disse leverandørene, har vi kontrakter og/eller kontroller på plass for å kunne vurdere hvor sikker databehandlingen deres er.
 • Vi beskytter personopplysningene dine med en kombinasjon av tekniske og organisatoriske tiltak.
 • Vi kan ta opp og overvåke våre samtaler med deg av årsakene listet opp i avsnitt 3.
 • Vi lagrer dataene dine så lenge som det er nødvendig. Se avsnitt 8.
 • Du har rettighetene til opplysningene dine. Dine rettigheter er forklart nærmere i avsnitt 13.
 • Dersom ønsker å inngi klage, se avsnitt 14 og 17.

  2. Hva slags personopplysninger innhenter vi?

  Vi bruker primært personopplysningene vi innhenter fra deg, for å kunne tilby den aktuelle tjenesten på sikkert vis. 

  Personopplysninger kan f.eks. være følgende:

  • tittel, fornavn og etternavn
  • personlig e-postadresse eller e-postadresse på jobb
  • personlig eller jobbrelatert kontaktinformasjon som f.eks. telefonnummer, faksnummer og postadresse
  • opplysninger om arbeidsgiver og yrke
  • kontakt- og markedsføringspreferanser
  • dersom du svarer på en spørreundersøkelse eller samhandler med oss på andre måter, demografiske opplysninger og informasjon om emner som kan interessere deg
  • opplysninger som er nødvendige for etterlevelse av lover og bestemmelser
  • dine data for elektronisk identifikasjon, f.eks. Internet Protocol (IP)-adresse, historikk for nettstedsvisning og nettstedsbruk

  Disse opplysningene vil primært være frivillige å oppgi. Vi kan også innhente personopplysninger om deg på grunnlag av din bruk av andre nettsteder eller tjenester som tilhører selskapet/gruppen. Dersom opplysninger innhentes via nettsteder for sosiale nettverk, gjelder personvernretningslinjene for det aktuelle sosiale nettverket.

  3. Rettslig grunnlag for vår bruk og annen behandling av personopplysningene dine i henhold til lovgivning om beskyttelse av
      personopplysninger

  Dette vil inkludere (alt etter hva som er relevant):

  • behandling for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg på grunnlag av art. 6 (1) lit. b i Personvernforordningen (GDPR) (for nærmere informasjon se nedenfor, under «Din kontrakt»)
  • behandling med tanke på legitime interesser, forutsatt at disse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter (dette inkluderer våre egne legitime interesser og de legitime interessene til andre enheter i selskapsgruppen vår), på grunnlag av art. 6 (1) lit. f i personvernforordningen (for nærmere informasjon se nedenfor, under «Legitime interesser»)
  • behandling som er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser som fastsatt av EU-lovgivning (der dette er relevant) og engelske lover som er relevante for Armacell i Storbritannia på grunnlag av art. 6 (1) lit. c i Personvernforordningen (for detaljer se nedenfor, under «Våre rettslige forpliktelser»)
  • Samtykke fra deg kan også være en legitim grunn for å kunne behandle personopplysningene dine på grunnlag av art. 6 (1) lit. a i Personvernforordningen (for detaljer se nedenfor, under «Samtykke») Dette er ditt frivillige, spesifikke, informerte og utvetydige samtykke – f.eks. når du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, svare på spørreundersøkelser eller delta i markedsundersøkelser.Vit at du i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger har rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke. Dersom du gjør dette og vi ikke har noen annen lovlig grunn til å rettferdiggjøre behandling av personopplysningene dine, kan det bli vanskeligere for oss å tilby deg noen av tjenestene våre.   

   Kort sagt trenger vi bestemte kategorier av personopplysninger for å kunne tilby deg produktene og tjenestene våre. Visse andre personopplysninger behandles på grunnlag av våre legitime interesser i tilfeller der dette ikke vil medføre ulempe for deg. Visse andre personopplysninger behandles på grunnlag av samtykke fra deg.

   4. Hvilke andre personopplysninger innhenter vi og hvorfor?

   I dette avsnittet forklarer vi personopplysningene vi innhenter fra deg når du samhandler med oss på nett og ellers. Dersom vi forklarer hvorfor vi bruker disse opplysningene, vil vi også referere til det relevante rettslige grunnlaget som vi mener gjelder for behandlingen – som forklart i avsnittet over. Når du får presentert opplysningene på denne måten, vil det bli enklere for deg å forstå rettighetene dine med hensyn til personopplysningene dine. Dette er nærmere forklart nedenfor, i avsnittene «Dine rettigheter til innsyn i personopplysninger» og «Dine rettigheter i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger».

    Legitime interesser

   Vi innhenter automatisk standard loggopplysninger for internett og nettsteder for å forstå de besøkendes adferd, og som vi bruker til å forbedre din nettopplevelse.Dette kan f.eks. være opplysninger om internettleverandør, operativsystem, nettlesertype, domenenavn, datamaskinens Internet Protocol (IP)-adresse (eller annen enhet med internettforbindelse), visningstidspunkter, nettstedet som sendte deg til oss, nettsidene du viser, datoen og tidspunkt for nettsidevisningene samt din enhet.

   Vi kan også bruke informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder til å innhente opplysninger om nettstedsbruk. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler i avsnitt 6.

   Når du bruker noen av tjenestene nedenfor, må du kanskje gi oss noen ekstra personopplysninger, slik at vi kan kontakte deg for å behandle forespørselen din. Dersom du velger å gi oss personopplysninger om deg, vil vi innhente disse opplysningene for bruken og formålene beskrevet i denne erklæringen, i særdeleshet slik at du skal kunne:

   • kontakte oss via e-post ved hjelp av informasjonen på nettstedene våre
   • opprette en ArmaPlus Key-konto
   • bli varslet om produkter og/eller tjenester som kan være av interesse for deg basert på din kjøpshistorikk. Begrensningene forklart i avsn. 11 nedenfor gjelder.

   Våre rettslige forpliktelser og/eller legitime interesser

   • vi kan også ta opp telefonsamtaler for å kunne gi deg ekstra sikkerhet, behandle klager, for opplæring av personale og for å forbedre servicestandardene våre.

   Samtykke

   • melde deg på nyhetsbrevene våre via e-post eller generelt bli varslet om produkter og/eller tjenester som kan være av interesse for deg.

   5. Hvordan vi bruker personopplysningene dine

   Nedenfor forklarer vi for hvilke formål vi kan bruke opplysninger om deg. Som i avsnittet over forklarer vi hvorfor vi bruker opplysningene dine, under henvisning til relevant rettslig grunnlag. Når du får presentert informasjonen på denne måten, vil det bli enklere for deg å forstå rettighetene dine med hensyn til personopplysninger. Dette er nærmere forklart nedenfor, i avsnittene «Dine rettigheter til innsyn i personopplysninger» og «Dine rettigheter i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger».

   Vi kan bruke personopplysningene dine med utgangspunkt i følgende legitime interesser:

   • kunne svare på og/eller behandle forespørsler fra deg
   • kunne forbedre produktene og tjenestene våre samt sikre at innholdet på nettstedene presenteres mest mulig effektivt for deg på datamaskinen (eller en annen elektronisk enhet med internettforbindelse)
   • kunne administrere nettstedene
   • kunne kontakte deg (direkte, enten fra selskapet, gruppen eller via en relevant partner eller representant) via e-post eller telefon av hvilke som helst av de ovennevnte årsakene og underlagt begrensningene som forklart i avsn. 11 nedenfor
   • dersom det er nødvendig i tilknytning til en hvilken som helst restrukturering av selskapet eller avhending av selskapets virksomhet eller aktiva
   • kunne analysere trender og nettstedsbruk
   • kunne overvåke og ta opp telefonsamtaler og e-postkommunikasjon dersom det er nødvendig for å overholde regler, selvregulerende rutiner eller prosedyrer som er relevante for virksomheten vår, for kvalitets-, opplærings- og sikkerhetsformål.

    Kontrakt

    • gjennomføre en eventuell kontrakt som selskapet har med deg
    • for intern registrering.

    Samtykke

    • etter samtykke fra deg der det er pålagt i henhold til relevante lover, for å kunne utføre direkte markedsføring (via telefon eller post) og/eller e-postmarkedsføring; se avsn. 11 for detaljer.

    Våre rettslige forpliktelser

    • med hensyn til overholdelse av våre rettslige og lovbestemte forpliktelser.

    Denne listen er ikke ment å være uttømmende, og kan bli oppdatert fra tid til annen i henhold til forretningsbehov og lovkrav. Vi vil lagre noen av personopplysningene i papirfiler, mens andre opplysninger vil bli inkludert i datamaskinfiler og elektroniske databaser.

    6. Informasjonskapsler og nettanalyse

    Hva er informasjonskapsler?

    Vi og våre partnere bruker såkalte informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så brukervennlig som mulig samt gjøre annonsene mer relevante for brukerne. Informasjonskapsler er små filer som plasseres på brukerens enhet. De muliggjør lagring av informasjon i en bestemt tid samt identifisering av brukerens enhet. For dette formålet kan det også bli brukt sporingspiksler som ikke plasseres på brukerens harddisk, men som på samme måte kan bidra til å gjenkjenne en brukers enhet. Begrepet «informasjonskapsel» refererer i denne sammenhengen til tekniske informasjonskapsler samt sporingspiksler og andre teknologier.

    Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil du først se opplysninger om personvern og samtykke til bruk av informasjonskapsler. Ved aktivt å fortsette å bruke nettstedet og ikke aktivt nekte bruk av informasjonskapsler, samtykker du i slik bruk. Dette samtykket vil bli lagret i nettleseren din (i form av en informasjonskapsel), slik at det ikke er nødvendig å angi disse opplysningene på nytt for hver side du besøker på nettstedet vårt. Dersom samtykket ikke skulle være lagret i nettleseren din (f.eks. dersom du har slettet nettleserhistorikken), vil personvernopplysningene vises igjen neste gang du besøker nettstedet vårt.

    Hvilke informasjonskapsler bruker vi, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge?

    På dette nettstedet bruker vi tre typer informasjonskapsler: (1) teknisk nødvendige informasjonskapsler. Uten disse vil funksjonene på nettstedet vårt være redusert. (2) valgfrie informasjonskapsler for analytikk (3) valgfrie informasjonskapsler for personlig reklame og annonsering, normalt plassert av tredjeparttilbydere:

    Teknisk nødvendige informasjonskapsler

    Disse informasjonskapslene er absolutt nødvendige for å sikre korrekt funksjon av og enkel navigering på nettstedet vårt. Teknisk nødvendige informasjonskapsler kan lagre samtykkeopplysninger angående bruk av informasjonskapsler, samt valgte innstillinger for informasjonskapsler. Slike informasjonskapsler innhenter ikke opplysninger om deg for markedsføringsformål, og registrerer ikke nettstedene du besøker. Dersom denne typen informasjonskapsler deaktiveres, vil alle eller en del av funksjonene på nettstedet bli redusert.

    Disse informasjonskapslene er spesifikt plassert for enkeltøkter, og utløper når du forlater nettstedet og avslutter økten

    Informasjonskapsler for analytikk / Google Analytics

    Analytikk-informasjonskapsler innhenter generelle opplysninger om nettstedsbruken, f.eks. hvilke sider brukerne besøker oftest og hvorvidt brukerne får feilmeldinger på nettsteder. Disse informasjonskapslene innhenter ingen data som kan identifisere brukeren. Dataene som innhentes via disse informasjonskapslene, vil ikke bli flettet med andre opplysninger om de besøkende på nettstedet vårt. Alle opplysninger som innhentes ved hjelp av slike informasjonskapsler, tjener utelukkende til å forstå og forbedre nettstedets funksjoner og tjenester.

    Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Opplysningene om din bruk av dette nettstedet generert av bruken av Google Analytics overføres til og lagres på en Google-server i USA. Grunnet IP-anonymisering på dette nettstedet vil imidlertid Google først forkorte IP-adressen din i EU-land og i andre land som har undertegnet EØS-avtalen. En komplett IP-adresse vil bare i unntakstilfeller bli overført til en Google-server i USA, der den vil bli forkortet. IP-adressen sendt av brukerens nettleser vil ikke bli flettet med andre Google-data.

    Google vil bruke disse opplysningene på vegne av oss til å analysere bruken av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktivitetene i tilknytning til bruken av nettstedet og til å gi oss ytterligere tjenester i tilknytning til bruken av nettstedet og internettbruken generelt. I denne konteksten kan anonymiserte brukerprofiler opprettes på grunnlag av de behandlede dataene.

    Brukerne kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingen. Videre kan brukerne forhindre at data om deres bruk av nettstedet generert av informasjonskapselen overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere følgende programtillegg for nettlesere: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dataene som innhentes via slike informasjonskapsler, vil bli anonymisert før analyse. Du kan når som helst deaktivere eller slette informasjonskapsler og informasjonen i dem.

    Informasjonskapsler for personlig reklame og annonsering

    Informasjonskapsler for personlig reklame og annonsering brukes til å tilpasse annonsene til dine interesser. De begrenser antall ganger samme annonse vises for deg, evaluerer effektiviteten til en annonseringskampanje og analyserer hvordan visningen av en bestemt annonse påvirker enkeltbrukeres adferd. Slike informasjonskapsler plasseres normalt av annonsenettverk etter samtykke fra den aktuelle nettstedsoperatøren (i dette tilfellet oss). Informasjonskapslene registrerer en brukers besøk på nettstedet og videreformidler enten disse opplysningene til andre enheter, f.eks. annonsefirmaer, eller tilpasser annonser direkte. Ofte er de tilknyttet visse nettstedsfunksjoner levert av slike tredjepartselskaper. Vi bruker disse informasjonskapslene til å gi annonsenettverkene vi bruker, opplysninger om ditt besøk, slik at du – basert på din bruk – vil se annonser som kan interessere deg. I disse tilfellene vil heller ikke dataene innhentet av slike informasjonskapsler bli flettet med eventuelle andre opplysninger om de besøkende på nettstedet vårt.

    Du kan når som helst deaktivere eller slette informasjonskapsler og opplysningene i dem (se nedenfor).

    Deaktivering av informasjonskapsler for analyse, personlig reklame og annonsering

    Deaktivering av informasjonskapsler for analyse, personlig reklame og annonsering reduserer ikke funksjonene på nettstedet vårt. Informasjonskapsler av denne typen som vi bruker per i dag, tilbys av følgende leverandører, som du kan kontakte dersom du vil ha opplysninger om / beskrivelse av de aktuelle informasjonskapslene eller ønsker å blokkere dem:

    Verktøy Opplysninger om datavern Mulighet for avmelding
    Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
    Googleadservices https://policies.google.com/privacy?hl=en https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

    Dersom du foretrekker å motta opplysninger om disse informasjonskapslene direkte fra oss, kontakt oss direkte.

    Hvordan kan jeg deaktivere informasjonskapsler?

    Dersom du vil foreta en generell aktivering av informasjonskapsler for analytikk, personlig reklame og annonsering, kan du deaktivere enkeltstående informasjonskapsler ved å klikke på en av koblingene i tabellen over (avmelding). Du kan også blokkere alle informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Funksjonene på nettstedet vårt vil imidlertid bli redusert dersom også teknisk nødvendige informasjonskapsler blokkeres.

    Dersom du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og de enkelte tilbyderne, se f.eks. www.youronlinechoices.com. Her kan du også nekte bruksbasert nettannonsering via visse eller hvilke som helst verktøy.  Klikk her! for å komme direkte til preferanseinnstillingene.

    7. Dataanonymisering 

    Vi kan konvertere personopplysningene dine til statistiske eller aggregerte data på en slik måte at du ikke identifiseres / ikke kan identifiseres av disse dataene. Vi kan bruke disse aggregerte dataene til å gjennomføre markedsundersøkelser og analyse, inkludert utarbeide statistisk forskning og rapporter. F.eks. kan vi utarbeide rapporter om hvilke av produktene og tjenestene våre som er mest populære. Vi kan dele aggregerte data på mange måter, inkludert av de samme årsakene som vi kan dele personopplysninger (se nedenfor).

    8. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine (og ut fra hvilke kriterier)?

    Personopplysningene dine vil ikke bli lagret i lenger tid enn det som er nødvendig for å oppfylle de spesifikke formålene forklart i denne erklæringen og gjøre det mulig for oss å overholde lover og bestemmelser.

    Eksempler på kriterier for datalagringstid:

    (i) Lagring ved forespørsler.  Vi kan lagre personopplysningene dine i en rimelig tid (opptil 24 måneder) etter at du har sendt en forespørsel til oss – uavhengig av årsaken til forespørselen.

    (ii) Lagring i henhold til lover og regler.  Vi kan lagre personopplysningene dine i lenger tid dersom det er pålagt i henhold til lover og regler. Noen av eller alle disse kriteriene kan være relevante for lagring av personopplysningene dine innhentet i tilknytning til produktene og tjenestene våre.

    Dersom du vil ha mer informasjon om våre rutiner for datalagring, kontakt oss (se nedenfor).

    9. Deler selskapet personopplysningene mine med tredjeparter?

    Personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelige i selskapet for de ovennevnte formålene (eller som varslet fra tid til annen) dersom vi trenger dem – men da bare med tanke på ansvarlig håndtering, regnskapsførsel, juridiske tjenester, logistikk, revisjon, etterlevelse av lover og regler, informasjonsteknologi samt for annet personale som må vite disse detaljene. Imidlertid kan det være noen personer som vil se personopplysningene dine, som ikke er en del av gruppen eller befinner seg i et annet land (se nedenfor).

    Vi kan dele personopplysninger i gruppen dersom de behøves for rimelig håndtering, servicetilbud, bestilling eller behandling av kundeforespørsler – samt for bruk av disse selskapene for de andre formålene som beskrevet i denne erklæringen.

    Personopplysningene dine kan også bli gjort tilgjengelige for tredjeparter (i eller utenfor selskapet/gruppen) som leverer relevante kontraktsbaserte tjenester til selskapet eller gruppen (se nedenfor for flere detaljer) for å hjelpe oss med å tilby deg tjenestene og produktene våre. Tredjeparter i denne sammenhengen er andre firmaenheter i gruppen, leverandører som bistår firmaet eller gruppen med ansvarlig håndtering, regnskapsførsel, juridiske tjenester, logistikk, revisjon, etterlevelse av lover og regler, informasjonsteknologi, markedsføring og andre tjenester. Dette kan også inkludere leverandører av tjenester for datalagring og databaseadministrering, IT-drift og IT-vedlikehold. Disse selskapene kan bruke opplysninger om deg til å ivareta funksjoner på våre vegne.

    Vi kan tilkjennegi visse opplysninger om deg ved lovlig forespørsel fra (regulerings)myndigheter og politi dersom dette er nødvendig eller tillatt i henhold til lov – samt for skatteformål eller andre formål. Personopplysningene dine kan også bli gjort tilgjengelige for tredjeparter eller partnere dersom dette er nødvendig i tilknytning til en eventuell restrukturering av selskapet eller avhending av selskapets virksomhet eller aktiva. Personopplysninger kan også bli frigitt til eksterne parter innenfor rammen av en rettslig prosess, for å kunne overholde relevante lover og regler, for å kunne gjennomføre våre kontrakter, for å kunne følge selskapets retningslinjer, for å kunne håndheve brukervilkår, for å kunne beskytte selslapets, våre medarbeideres, våre representanter, våre kunders og andres rettigheter/eiendom/sikkerhet samt til parter som du autoriserer selskapet til å frigi personopplysningene dine til.

    Vi vil ikke selge personopplysningene dine til tredjeparter bortsett fra i tilknytning til en eventuell restrukturering av selskapet eller gruppen, eller avhending av en relevant gruppevirksomhet.

    Vi kan tilkjennegi visse opplysninger om deg ved lovlig forespørsel fra (regulerings)myndigheter og politi dersom dette er nødvendig eller tillatt i henhold til lov

    10. Vil personopplysningene mine bli overført til utlandet?

    Over forklarte vi hvordan personopplysningene dine kan bli delt utenfor selskapet og gruppen.I tilknytning til dette, inkludert f.eks. i tilfeller der vi samarbeider med tjenesteleverandører, kan personopplysningene dine bli overført til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som ikke har tilsvarende beskyttelsesstandarder i sin lovgivning. I disse tilfellene treffer vi andre tiltak for å beskytte opplysningene i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Når vi overfører dataene dine utenfor EØS, forsikrer vi oss om at alle parter som har adgang til opplysningene, har implementert nødvendige sikkerhets- og beskyttelsestiltak for å holde opplysningene sikre og konfidensielle som forklart i disse retningslinjene. Du kan få flere detaljer og en kopi av sikkerhetstiltakene våre ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsn. 13.

    11. Håndtere markedsføringspreferanser

    Vi vil kanskje ønske å gi deg informasjon om nye produkter, tjenester, kampanjer og tilbud som kan være av interesse for deg. Vi kan også invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller be om tilbakemelding på produktene og tjenestene våre. Denne kommunikasjonen kan foregå via e-post, telefon, vanlig post eller SMS. Vi vil be om samtykke fra deg dersom det er nødvendig i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

    Du kan når som helst nekte behandling av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Slik direkte markedsføring kan inkludere profilering, dersom den er relatert til direkte markedsføring.(art. 21 (2) i Personvernforordningen). Dette betyr bl.a. at du kan melde deg av markedsføringskommunikasjon fra oss dersom du tidligere har samtykket til å motta slik kommunikasjon.Dette kan du f.eks. gjøre ved å klikke på koblingen «Meld av» i en hvilken som helst e-post vi sender deg. 

    Merk at markedsføringskommunikasjon ikke er det samme som ren informasjonskommunikasjon, og at det normalt ikke er nødvendig med samtykke for at vi skal kunne kommunisere med deg om mottatte produkter eller tjenester ved hjelp av oppgitt kontaktinformasjon

    12. Koblinger

    Vi bruker koblinger til oss på nettsteder og tjenester fra tredjeparter, f.eks. til kanaler for sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter eller YouTube. Disse tredjepartene har det hele og fulle ansvar for databehandling utført av slike andre tjenesteleverandører på nettstedene sine, og deres erklæringer om databeskyttelse gjelder.

    13. Dine rettigheter i henhold til lovgivning om beskyttelse av personopplysninger

    Du har en rekke andre rettigheter med hensyn til dine egne personopplysninger, i henhold til relevant lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Dette kan omfatte:

    • rett til å få innsyn i eller kopier av personopplysningene vi lagrer om deg (art. 15 i Personvernforordningen)
    • rett til å korrigere, inkludert be om at vi korrigerer, unøyaktige personopplysninger (art. 16 i Personvernforordningen)
    • rett til å få slettet personopplysningene dine i tilfeller der de ikke lenger er nødvendige eller vi ikke er pålagt i henhold til lov å lagre dem (art. 17 i Personvernforordningen)
    • rett til å få en begrenset behandling av personopplysningene dine (art. 18 i Personvernforordningen)
    • rett til å få dataportabilitet, inkludert motta personopplysninger i et ofte brukt maskinlesbart format under visse omstendigheter (art. 20 i Personvernforordningen)
    • rett til å nekte behandling på grunnlag av en legitim interesse. I tilfelle har vi rett til å vise til våre tvingende grunner (art. 21 første ledd i Personvernforordningen)
    • rett til når som helst å nekte behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål (art. 21 andre og tredje ledd i Personvernforordningen)
    • rett til å nekte automatisk beslutningstaking inkludert eventuell profilering som har rettslige eller andre betydelige konsekvenser for deg som enkeltperson (a. 22 i Personvernforordningen)
    • rett til å trekke tilbake samtykket til en hvilken som helst behandling som du tidligere har samtykket i (art. 7 (3) i Personvernforordningen).

    For å gjøre bruk av din rett til innsyn i personopplysningene dine skriv til
    Data Protection Officer, Armacell GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster, Germany. E-post: dpo.eu(at)armacell.com.

    14. Din rett til å inngi klage til ansvarlig kontrollmyndighet for datasikkerhet

    Uavhengig av et hvilket som helst annet administrativt eller rettslig virkemiddel du kan ha, har du rett til å inngi klage til relevante datatilsyn dersom du mener at vi har begått brudd på relevante datavernlover under behandling av personopplysningene dine. Europeiske datatilsyn kan kontaktes via følgende kobling: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

    15. Holde deg informert

    Vi vil lagre opplysningene dine til vi har behandlet forespørselen eller søknaden din – og i tillegg i en rimelig tid i henhold til databeskyttelseslovgivning og annen relevant lovgivning.

    Selskapet kan lagre opplysningene dine så lenge som det er nødvendig for formålene forklart over, og vil slette dem i henhold til databeskyttelseslovgivning og annen relevant lovgivning.

    16. Endringer av denne erklæringen

    Endringer av denne erklæringenVi gjennomgår denne erklæringen med jevne mellomrom. Vi kan endre denne erklæringen fra tid til annen ved å oppdatere denne siden for å kunne reflektere endringer i lovgivning og/eller rutiner angående personvern. Datoen øverst i denne erklæringen vil bli oppdatert – vi oppfordrer deg til å sjekke denne med jevne mellomrom med tanke på oppdateringer eller endringer. Dersom du har gitt oss e-postadressen din, kan vi også kontakte deg for å informere om at vi har oppdatert erklæringen. Vi kan også benytte anledningen til å spørre deg om du vil oppdatere markedsføringspreferansene dine.

    Denne erklæringen berører ikke bruk av, levering av opplysninger til eller innhenting av opplysninger på nettsteder som vi ikke har befatning med, og som du kan legge inn koblinger til ved å bruke hypertekstkoblingene på nettstedene våre.

    17. Kontakt-/adresseinformasjon

    Dersom du har spørsmål om denne erklæringen, kontakt oss.

    17. Contact/address details

    If you have any questions about this Notice, please contact us