ArmWin - ArmaFlex beregningsprogram

Ett isolasjonsmateriales viktigste oppgaver på kalde installasjoner er å hindre kondens. Både en god materialkvalitet og riktig montasje, samt riktig isoleringstykkelse er helt avgjørende for å få en langvarig kondenskontroll selv under vanskelige forhold.

Ved beregning av isoleringstykkelse, må man kjenne til rørtemperaturen og de omgivende forhold som lufttemperatur og dens relative fuktighet.  Man må også kjenne til isolasjonens varmeledningsevne og dens emissivitet (isolasjonens overflate), i tillegg til hva slags utstyr (rør/luftkanal osv.) som skal isoleres. Disse beregningene kan forenkles i stor grad ved å bruke vårt nye ArmWin-beregningsproram levert av Armacell.

ArmWin brukes til både å beregne minste nødvendige isoleringstykkelse for å hindre kondens, men også for beregning av

  • overflatetemperaturen,
  • varmestrømmen (eller varmetap),
  • temperaturforandringen i strømmende og stasjonære medier,
  • innfrysningstiden for vannrør og,
  • den mest økonomiske isoleringstykkelsen, dvs. de med kortest inntjeningsperioder.

I tillegg blir beregningene grafisk illustrert i de tilfellene dette er hensiktsmessig.

ArmWin.jpg