Rådgivende ingeniører er nøkkelen til et prosjektets suksess

Hos Armacell vet vi at rådgivere er avgjørende for et vellykket teknisk isoleringssystem. Vi tror at ved å gi rådgivere eller beskrivende ingeniører riktig kunnskap og verktøy i designfasen, er avgjørende for en langvarig og energieffektiv løsning på VVS-, kjøle- eller OEM-prosjekt.

Rådgivere og designere innen byggeplanlegging kan gjøre valg som har betydelig innvirkning på helsen til personer som befinner seg i bygningene, og må iverksette nødvendige tiltak i design- og byggefasen for å sikre sunn inneluft i rommene.

Mennesker oppholder seg innendørs 90 prosent av tiden. Innendørs er luftforurensningsnivåene to til fem ganger høyere enn de er utendørs. Den største kilden til denne forurensningen er utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra byggematerialer og møbler. Det å spesifisere Armacells produkter som standard, er blant de mest effektive måtene for entreprenører og rådgivende ingeniører å sørge for sunnere inneklima innen utdannings- og helseinstitusjoner og kontor- og hjemmemiljøer.

Å spesifisere et AF/ArmaFlex-produkt som standard, er en enkel måte å sikre hygieniske isoleringsprodukter både på rør og luftekanaler i miljøer som skoler, helseinstitusjoner, næringsmiddel- eller bespisningsområder.

Referanser

Referenzobjekte_Verlinkung.jpg

Siden 1954 har store ingeniør- og monteringsfirmaer dratt nytte av påliteligheten til ArmaFlex-isolasjonsmaterialer, som har blitt demonstrert millioner av ganger over hele verden. Bare for å nevne noen få av de vellykkede prosjektene som har blitt gjennomført med ArmaFlex .

Lær mer

Produkter

Produkte_Megamenue.JPG

Isolasjon er nøkkelen til økt energieffektivitet — i næringsbygg og boliger, i industrianlegg og i olje- og gassindustrien. Når energi genereres, transporteres eller lagres, går en del av denne verdifulle ressursen tapt når utstyret ikke er isolert eller er dårlig isolert.

Visste du at energibruk i bygninger utgjør den største enkeltbruken av energi i verden? Energien som brukes til oppvarming, nedkjøling og til å gi lys til bygningene våre, utgjør mer enn 40 % av verdens totale CO2-utslipp. Man kan spare opptil 25 % av denne energien bare ved å isolere tilgjengelige oppvarmings- og varmtvannsrør i gamle bygninger.

Lær mer

ArmWin - Beregningsprogram for isolering

armwin_online.jpg

ArmWin - Armacells profesjonelle kalkulator for vurdering av isolasjonstykke. For å beregne nødvendig tykkelse på isolasjonen, er det nødvendig å kjenne til eller definere linje- og omgivelsestemperaturene samt den relative fuktigheten, og å bestemme den termiske ledningsevnen og varmeoverføringskoeffisienten til både isolasjonen og objektet (røret/kanalen osv.) som skal isoleres. Ved å bruke ArmWin kan man forenkle disse beregningene i stor grad.

Lær mer