Helseinstitusjoner

TERMISK OG AKUSTISK BESKYTTELSE SAMT BRANNSIKRING

Sidra_Medicine_Interiors.jpg

 

Helseinstitusjoner stiller strenge krav for å sikre at pasientene får best mulig medisinsk pleie. Armacells bransjeledende løsninger for utstyrsisolasjon er energibesparende og minimerer vedlikeholds- og reparasjonskostnadene. Løsningene våre for termisk og akustisk beskyttelse samt brannsikring er med på å skape et tryggere og bedre miljø for pasienter og pleiepersonell. Løsningene våre brukes over hele verden for å skape en driftssikkerhet der nedetid ikke er et alternativ. 

 

 

LANGVARIG PÅLITELIG  OG SIKKER DRIFT

Ved planlegging av VVS-systemer for helseinstitusjoner er det viktig å ha pasientenes og pleiepersonalets sikkerhet i bakhodet. Utstyrsisolasjon må innfri krav til blant annet hygiene, pålitelighet, sikkerhet og energieffektivitet.

     

20200305_AF-ArmaFlex_closed-cell-structure_01.jpg

 

Armacell kan hjelpe sykehus og andre helseinstitusjoner å skape et svært godt inneklima.

Helseforetakene stiller strenge krav til hygiene for å sikre at pasientene får best mulig medisinsk pleie. Infeksjoner som pådras i helseinstitusjoner, utgjør de vanligste uønskede hendelsene i helsevesenet, og kan medføre komplikasjoner og et forlenget sykdomsforløp. Tall fra Verdens  helseorganisasjon viser at mellom fem og tretti prosent av pasientene pådrar seg én eller flere infeksjoner under sykehusopphold, og mange av disse sykdomstilfellene kunne vært unngått. Dårlig inneklima (IAQ) kan føre til nosokomielle infeksjoner, syk bygningsyndrom og ulike yrkesrisikoer. Mye fukt kombinert med støv- og smusspartikler skaper ideelle vekstforhold for mikrober. Legionellainfeksjoner er et kjent problem på sykehus og pleiehjem: pasientene/ beboerne er svært mottakelige for infeksjoner og de ofte komplekse sanitæranleggene er ynglesteder for bakterier. 

microban_logo.jpg

 

Armacell er den eneste produsenten av fleksibelt teknisk isoleringsmateriale som har innebygd antimikrobiell beskyttelse i sine premiumprodukter: AF/ArmaFlex og SH/ArmaFlex er utstyrt med Microban®. Disse antimikrobielle tilsetningene gir «proaktiv» beskyttelse mot skadelige bakterier, sopp og mugg.