Gegevensbeschermingsbeleid

1. Algemene opmerkingen

Armacell (‘de Onderneming’) zet zich in om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. In het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (‘Gegevensbeschermingswetgeving’), is de Onderneming de verwerkingsverantwoordelijke. Op de website komt u de Onderneming onder de noemers Armacell International S.A., Armacell GmbH en andere groepsentiteiten tegen. In onze Privacykennisgeving leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website gebruikt en op andere wijze interactie hebt met ons. Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze Privacykennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat op de pagina Contact opnemen op deze website (see Sec. 17). In deze Privacykennisgeving leggen we uit waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, dat wil zeggen, verzamelen, gebruiken en vrijgeven, wanneer u de website bezoekt en wanneer u contact met ons opneemt, hetzij per e-mail, post, fax, telefoon aan de hand van de op de website vermelde opties om contact met ons op te nemen. De informatie die u aan ons verstrekt, kan vervolgens worden gedeeld met andere ondernemingen binnen de Armacell-groep (‘Groep’), mits wij een wettelijke grondslag hebben voor een dergelijke overdracht. Wanneer we spreken over de Onderneming, wordt hiermee tevens de Groep bedoeld, tenzij er een andere verklaring wordt gegeven. Samengevat:

 • Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van u wanneer dit noodzakelijk is of wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, en wij zorgen ervoor dat we uitsluitend informatie verzamelen die wij nodig hebben.
 • Wij zullen u geen marketingmateriaal toesturen, tenzij u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 • Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden.
 • Wij werken samen met externe partijen om u een uitstekende dienstverlening te kunnen bieden. Wanneer wij persoonlijke informatie met deze dienstverleners delen, kunt u ervan uitgaan dat wij de juiste contracten hebben afgesloten en/of maatregelen hebben getroffen waarmee de veiligheid van hun verwerkingssystemen wordt beoordeeld.
 • Wij beschermen uw persoonlijke informatie met de juiste combinatie van technische en organisatorische maatregelen.
 • Wij kunnen mogelijk  onze telefoongesprekken met u opnemen en controleren om de redenen die vermeld staan in artikel 3.
 • Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is. Zie hiervoor artikel 8.
 • U hebt rechten met betrekking tot uw informatie. Deze rechten worden uitvoerig besproken in artikel 13.
 • Indien u een klacht wilt indienen, raadpleeg dan artikel 14 en 17.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

De persoonlijke informatie die wij van u verzamelen gebruiken wij voornamelijk om u op veilige wijze een specifieke dienst die u nodig hebt te kunnen leveren. Onder andere de volgende informatie betreft persoonlijke informatie:

 • uw titel, voornaam en achternaam;
 • uw persoonlijke of zakelijke e-mailadres (afhankelijk van welk adres u opgeeft);
 • uw persoonlijke of zakelijke contactgegevens (afhankelijk van welke gegevens u opgeeft), zoals uw telefoonnummer(s), faxnummers en postadres;
 • naam van uw werkgever en uw beroep;
 • uw contact- en marketingvoorkeuren;
 • demografische gegevens en informatie over onderwerpen die u mogelijk interesseren indien u een enquête invult of op diverse andere wijzen interactie met ons hebt;
 • informatie die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wetgeving; en/of
 • Uw elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, geschiedenis van verbindingen met de website en de door u bekeken pagina's van de website.

Deze informatie van u wordt voornamelijk verzameld als informatie die op vrijwillige basis aan ons wordt verstrekt. Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u andere websites bezoekt of andere diensten gebruikt van de Onderneming of de Groep. Indien er informatie wordt verzameld via socialenetwerksites, is het privacybeleid van het desbetreffende sociale netwerk van toepassing.

3. De wettelijke grondslag voor het gebruik en de verwerking door ons van uw persoonlijke informatie onder de Gegevensbeschermingswetgeving

Hieronder valt (indien relevant):

 • de verwerking van persoonlijke informatie, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen onder een contract met u, gebaseerd op artikel 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG (nadere informatie kunt u hieronder vinden bij ‘Uw contract’);
 • de verwerking om legitieme belangen, mits deze niet worden opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden (hieronder vallen onze eigen legitieme belangen en die van andere entiteiten binnen onze groep ondernemingen), gebaseerd op artikel 6, lid 1, paragraaf f van de AVG (nadere informatie kunt u hieronder vinden bij ‘Legitieme belangen’);
 • de verwerking welke noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de wetgeving van de Europese Unie (indien relevant) en in de Engelse wetgeving die van toepassing is op Armacell in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op artikel 6, lid 1, paragraaf c van de AVG (nadere informatie kunt u hieronder vinden bij ‘Onze wettelijke verplichtingen’);
 • Uw toestemming kan in bepaalde gevallen tevens een legitieme reden zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens, gebaseerd op artikel 6, lid 1, paragraaf a van de AVG (nadere informatie kunt u hieronder vinden bij ‘Uw toestemming’). Dit betreft uw openlijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming die van u kan worden gevraagd wanneer u bijvoorbeeld instemt om marketinguitingen van ons te ontvangen of wanneer u instemt om deel te nemen aan enquêtes en marktonderzoek (indien relevant). U moet weten dat u onder de Gegevensbeschermingswetgeving het recht hebt om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer u deze aan ons hebt verstrekt. Als u dit doet en wij geen andere legitieme reden hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te verantwoorden, kan dit ertoe leiden dat wij niet meer in staat zijn om u bepaalde diensten te bieden.

Samengevat: wij hebben bepaalde soorten persoonsgegevens nodig om u producten en diensten te kunnen bieden. Bepaalde andere persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze Legitieme belangen indien dit niet leidt tot nadelen voor u. Bepaalde andere persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

4. Welke andere persoonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

In dit artikel leggen we uit welke persoonlijke informatie we van u verzamelen wanneer u online en offline interactie met ons zoekt. Op de plekken waar we uitleggen waarom we deze informatie gebruiken, vermelden we tevens de relevante wettelijke grondslag die wij van toepassing achten op de verwerking, zoals wordt uitgelegd in het bovenstaande artikel. Door de informatie op deze manier te presenteren, maken we het voor u gemakkelijker om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen. Dit wordt verder uitgelegd in artikel ‘Uw recht op inzage van uw persoonlijke informatie’ en ‘Uw rechten onder de Gegevensbeschermingswetgeving’. Legitieme belangen Wij verzamelen automatisch standaard loginformatie van internet en websites om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen wij uw online ervaring verbeteren.  Dit kan informatie zijn over uw internetprovider, uw besturingssysteem, het browsertype, de domeinnaam, het IP-adres van uw computer (of ander apparaat met toegang tot internet), de tijdstippen waarop u de website bezoekt, de website die u naar ons geleid heeft, de internetpagina's die u opvraagt en de datum en het tijdstip van het opvragen daarvan, het type apparaat dat u hebt gebruikt. Bij het verzamelen van informatie over het websitegebruik door ons kunnen tevens cookies en webbakens worden gebruikt. Zie ons Cookiebeleid in artikel 6 voor nadere informatie. Wanneer u een van onderstaande diensten gebruikt, moet u ons mogelijk aanvullende persoonlijke informatie verstrekken, zodat we contact met u kunnen opnemen om uw verzoek of vraag in behandeling te kunnen nemen. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, zullen wij die informatie verzamelen voor het gebruik en de doeleinden die staan beschreven in deze Kennisgeving, met name in de volgende situaties:

 • u neemt per e-mail contact met ons op aan de hand van de informatie op onze websites;
 • u maakt een ArmaPlus Key-account aan;
 • u wordt op de hoogte gesteld van producten en/of diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van uw aankoopgeschiedenis, behoudens de restricties die uiteengezet worden in artikel 11 hieronder.

Onze wettelijke verplichtingen en/of legitieme belangen

 • wij kunnen mogelijk tevens telefoongesprekken opnemen, zodat we u meer veiligheid kunnen bieden, klachten kunnen oplossen, onze dienstverlening kunnen verbeteren en voor trainingsdoeleinden voor personeel.

Uw toestemming

 • u meldt zich aan om onze diverse nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen of om in het algemeen op de hoogte gehouden te worden van producten en/of diensten die u mogelijk interessant vindt.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Hieronder leggen we uit voor welke doeleinden we informatie over u kunnen gebruiken. Net als voor het bovenstaande artikel geldt dat we hebben uitgelegd waarom we uw informatie gebruiken in verband met de relevante wettelijke grondslag. Door de informatie op deze manier te presenteren, maken we het voor u gemakkelijker om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen. Dit wordt verder uitgelegd in artikel ‘Uw recht op inzage van uw persoonlijke informatie’ en ‘Uw rechten onder de Gegevensbeschermingswetgeving”: We kunnen mogelijk uw persoonlijke informatie voor de volgende legitieme belangen gebruiken:

 • om te reageren op uw verzoeken of vragen of om deze in behandeling te nemen;
 • om onze producten en diensten te verbeteren en om te waarborgen dat de inhoud van de websites zo effectief mogelijk voor u en uw computer (of ander elektronisch apparaat met toegang tot internet) wordt gepresenteerd;
 • om de websites te beheren;
 • om contact met u op te nemen (rechtstreeks of via de Onderneming, Groep of een relevante partner of agent) per e-mail of telefoon om een van de bovenstaande redenen, behoudens de restricties die uiteengezet worden in artikel 11 hieronder;
 • indien nodig in het kader van een reorganisatie van de Onderneming of de verkoop van de handelsactiviteiten of eigendommen van de Onderneming;
 • om trends en het websitegebruik van bezoekers te analyseren;
 • om telefoongesprekken en e-mailcommunicatie te controleren en te registreren indien dit nodig is voor naleving van de regelgeving of zelfregulerende praktijken of procedures die relevant zijn voor ons bedrijf en voor kwaliteits-, trainings- en beveiligingsdoeleinden.

Uw contract

 • om uitvoering te geven aan een contract dat de Onderneming met u heeft afgesloten;
 • voor de interne administratie.

Uw toestemming

 • om direct-marketing- (telefonisch of via de post) en/of e-mailmarketinguitingen te verzenden, behoudens uw toestemming indien deze vereist is onder de toepasselijke wetgeving; zie artikel 11 voor nadere informatie.

Onze wettelijke verplichtingen

 • om onze wettelijke en gereglementeerde verplichtingen na te leven.

Deze opsomming mag niet worden beschouwd als volledig en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt al naar gelang de behoeften van het bedrijf en de wettelijke vereisten. Bepaalde persoonlijke informatie die wij bezitten, wordt bewaard in papieren dossiers; andere persoonlijke informatie wordt opgenomen in digitale mappen en elektronische databases.

6. Cookies en webanalyse

Wat zijn Cookies?

Wij en onze partners gebruiken zogeheten ‘Cookies’ om onze website op de meest gebruiksvriendelijke manier op te stellen en om de relevantie van advertenties voor gebruikers van onze website te verhogen. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Hiermee kan informatie een bepaalde tijd worden opgeslagen en kan het apparaat van de gebruiker worden geïdentificeerd. Voor dit doel kan tevens een webbaken worden gebruikt die niet wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker, maar die op dezelfde wijze een apparaat van een gebruiker kan herkennen. Wanneer de term ‘Cookie’ wordt gebruikt, wordt hiermee een Cookie in de technische zin van het woord bedoeld, evenals een webbaken en andere technologieën.

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, zal op de openingspagina een privacymelding worden getoond en de bijbehorende tekst met betrekking tot uw toestemming voor het gebruik van Cookies. Als u de website actief blijft gebruiken en niet actief bezwaar maakt tegen het gebruik van Cookies, stemt u in met het gebruik van Cookies en deze toestemming wordt opgeslagen in uw browser (in de vorm van een Cookie), zodat de informatie niet op iedere pagina van onze website opnieuw getoond hoeft te worden. Wanneer de toestemming niet voorkomt in uw browser (als u bijvoorbeeld uw browsergeschiedenis hebt gewist), verschijnt de privacymelding opnieuw als u de volgende keer onze website bezoekt.

Welke Cookies gebruiken we op welke wettelijke grondslag en hoe lang?

Op deze website gebruiken we drie soorten Cookies: (1) Cookies die nodig zijn voor technische doeleinden (functionele Cookies); bij afwezigheid zijn de functies van onze website beperkt, (2) optionele Cookies voor analysedoeleinden (analytische Cookies) en (3) optionele Cookies voor targeting en advertentiedoeleinden, die doorgaans worden ingesteld door externe dienstverleners:

Functionele Cookies
Deze Cookies zijn van essentieel belang voor de goede werking van onze website en om eenvoudig te navigeren op onze website. Deze kunnen uw toestemming/weigering voor het gebruik van Cookies en uw geselecteerde Cookie-instellingen opslaan. Dergelijke Cookies verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en registreren de websites die u bezoekt wanneer u op internet surft niet. Als u dit type Cookies uitschakelt, worden alle of een deel van de websitefuncties beperkt.

Deze Cookies worden specifiek ingesteld voor afzonderlijke sessies en verlopen wanneer u de website verlaat en de sessie beëindigt.

Analytische Cookies / Google Analytics

Analytische Cookies verzamelen algemene informatie over het websitegebruik van bezoekers, bijvoorbeeld welke pagina's zij het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van websites krijgen. Deze Cookies verzamelen geen gegevens aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De gegevens die met deze Cookies worden verzameld, worden niet samengevoegd met andere informatie over de bezoekers van onze website. Alle informatie die wordt verzameld met behulp van dergelijke Cookies dient uitsluitend om de functionaliteit en diensten van de website te begrijpen en te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). De informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website die wordt gegenereerd door het gebruik van Google Analytics wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Doordat IP-adressen actief worden geanonimiseerd op deze website, zal Google echter eerst uw IP-adres inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsluitende staten onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een volledig IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS, waar dit vervolgens zal worden ingekort. Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser van de gebruiker zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google zal met behulp van deze informatie het gebruik van ons online aanbod door gebruikers namens ons analyseren, om vervolgens rapporten op te stellen over de activiteiten met betrekking tot het gebruik van het online aanbod en om ons verdere diensten te leveren in verband met het gebruik van ons online aanbod en het internetgebruik. In deze context kunnen er gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

Gebruikers kunnen voorkomen dat er Cookies worden opgeslagen door hun browserinstellingen zodanig aan te passen. Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door de Cookie met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod wordt verzonden naar en verwerkt door Google door een browserplug-in te installeren. Deze plug-in kunt u downloaden op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De gegevens die worden verzameld door het gebruik van dergelijke Cookies worden dan geanonimiseerd voordat ze worden geanalyseerd. U kunt te allen tijde Cookies en de daarin opgeslagen informatie uitschakelen of verwijderen.

Targeting en advertentiecookies

Targeting en advertentiecookies worden gebruikt om advertenties beter af te stemmen op uw interesses. Hiermee wordt het aantal keer dat dezelfde advertentie aan u wordt getoond beperkt, wordt de effectiviteit van een reclamecampagne beoordeeld en wordt geanalyseerd welke invloed het bekijken van een bepaalde advertentie heeft op het gedrag van afzonderlijke gebruikers. Dergelijke Cookies worden doorgaans geplaatst door reclamenetwerken. Hiervoor is toestemming verkregen van de desbetreffende websitebeheerder (in dit geval zijn wij dat). Ze registreren wanneer een gebruiker de website bezoekt en geven dergelijke informatie ofwel door aan andere entiteiten, zoals reclamebedrijven, of passen de advertenties rechtstreeks aan. Vaak zijn zulke Cookies verbonden met bepaalde websitefuncties die worden aangeboden door dergelijke externe bedrijven. Wij gebruiken deze Cookies om de reclamenetwerken die wij inzetten te voorzien van informatie over uw bezoek, zodat u precies die advertenties te zien krijgt die u mogelijk interessant vindt, gebaseerd op uw surfgedrag. Ook in deze gevallen worden de gegevens die via dergelijke Cookies worden verzameld, niet samengevoegd met andere informatie over de bezoekers van onze website.

U kunt te allen tijde Cookies en de daarin opgeslagen informatie uitschakelen of verwijderen (zie onderstaande tekst).

Uitschakelen van analytische en targeting en advertentiecookies

Als u de analytische en targeting en advertentiecookies uitschakelt, wordt de functionaliteit van onze website niet beperkt. Deze soorten Cookies die wij momenteel gebruiken, worden aangeboden door de volgende dienstverleners. U kunt bij hen terecht voor informatie over of een omschrijving van de desbetreffende Cookies of als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik daarvan:

ToolInformatie over gegevensbeschermingOpt-outmogelijkheid
Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nlhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Googleadserviceshttps://policies.google.com/privacy?hl=nlhttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Indien u de informatie over deze Cookies liever rechtstreeks van ons ontvangt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Hoe kan ik Cookies uitschakelen?

Als u analytische, targeting en advertentiecookies helemaal wilt uitschakelen, kunt u afzonderlijke Cookies uitschakelen door te klikken op een van de links in de bovenstaande tabel (opt-out). Daarnaast kunt u het gebruik van Cookies helemaal voorkomen door de instellingen in uw browser zodanig aan te passen. We willen u erop wijzen dat in dat geval de functionaliteit van onze website wordt beperkt indien u ook de functionele Cookies blokkeert. Ga naarwww.youronlinechoices.comvoor meer informatie over Cookies en de afzonderlijke aanbieders. Hier kunt u tevens bezwaar maken tegen online reclames via bepaalde tools die gebaseerd zijn op uw internetgebruik. Klikhierom rechtstreeks naar het gedeelte voor het beheren van uw voorkeuren te gaan.

7. Anonimiseren van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens zodanig omzetten in statistische of samengestelde gegevens, dat u niet wordt geïdentificeerd of kunt worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens. Wij kunnen mogelijk deze samengestelde gegevens gebruiken voor marktonderzoek en analyses, alsmede voor statistiekenonderzoek en -rapporten. Wij kunnen bijvoorbeeld rapporten opstellen over welke producten en diensten van ons het meest in trek zijn. Het is mogelijk dat wij samengestelde gegevens op meerdere manieren delen, onder meer om dezelfde redenen als dat we persoonsgegevens mogen delen (zie onderstaande tekst).

8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie (en aan de hand van welke criteria wordt dit bepaald)?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken die uiteengezet worden in deze Kennisgeving en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We hanteren onder andere de volgende criteria om te bepalen hoe lang we gegevens bewaren:

(i)Retentie in geval van vragen. Wij kunnen mogelijk gegevens gedurende een redelijke periode (maximaal 24 maanden) nadat u uw vraag hebt gesteld bewaren, ongeacht de reden waarom u contact met ons zocht.
(ii)Retentie in overeenstemming met de juridische en gereguleerde voorschriften. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bovendien langer bewaren vanwege wettelijke of gereguleerde voorschriften. Bepaalde of alle criteria kunnen relevant zijn voor de retentie van uw persoonsgegevens die verzameld zijn in verband met onze producten en diensten.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over onze dataretentiepraktijken (onderaan dit document vindt u onze contactgegevens).

9. Deelt de Onderneming mijn persoonlijke informatie met derden?

Uw persoonlijke informatie wordt beschikbaar gesteld binnen de Onderneming voor de hierboven vermelde doeleinden (of anderszins zoals aan u bekend wordt gemaakt van tijd tot tijd). De informatie wordt alleen gedeeld met verantwoordelijke managementleden, boekhouders, juridische medewerkers, logistiek personeel, auditmedewerkers, compliancemedewerkers, IT-personeel en andere bedrijfsmedewerkers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun functie binnen de Onderneming. Houd er rekening mee dat bepaalde personen die uw persoonlijke informatie te zien krijgen, mogelijk niet gevestigd zijn in het land van de Groep of in het land waar u woont (zie onderstaande tekst voor meer informatie).

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie binnen de Groep delen voor zover noodzakelijk voor een redelijke bedrijfsvoering, het dienstenaanbod, het uitvoeren van bestellingen of het reageren op verzoeken van klanten en voor het gebruik voor andere doeleinden door die bedrijven, zoals staat beschreven in deze Kennisgeving.

Uw persoonlijke informatie kan tevens ter beschikking worden gesteld aan derden (binnen of buiten de Onderneming of Groep) die onder contract relevante diensten leveren aan de Onderneming of de Groep (zie onderstaande tekst voor nadere informatie), zodat wij onze diensten en producten aan u kunnen leveren. Derden zijn in deze context andere bedrijfsentiteiten binnen de groep, partijen die binnen de Onderneming of de Groep verantwoordelijk zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering, de boekhouding, juridische en logistieke zaken, audits, compliance, IT, marketing en andere diensten. Dit kunnen tevens aanbieders van services zijn op het gebied van dataopslag, databasehosting, IT-hosting en IT-onderhoud. Deze bedrijven kunnen mogelijkerwijze informatie over u gebruiken om activiteiten namens ons uit te voeren.

Wij kunnen specifieke informatie vrijgeven in geval van een rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, rechthandhavingsinstanties en regelgevende instanties indien dit door de wetgeving wordt voorgeschreven of toegestaan en tevens voor fiscale en overige doeleinden. Uw persoonlijke informatie kan tevens ter beschikking worden gesteld van derden of partners indien dit nodig is in het kader van een reorganisatie van de Onderneming of de verkoop van de handelsactiviteiten of eigendommen van de Onderneming. Persoonlijke informatie kan tevens worden vrijgegeven aan externe partijen naar aanleiding van een juridische procedure en wanneer dit vereist is om naleving van toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen, of om uitvoering te geven aan onze overeenkomsten, bedrijfsbeleidsregels en gebruiksvoorwaarden, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van de Onderneming, onze werknemers, agenten, klanten en anderen te beschermen, alsmede aan partijen waaraan de Onderneming persoonlijke informatie mag prijsgeven op basis van uw toestemming.

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden, tenzij in het kader van een reorganisatie van de Onderneming of Groep of de verkoop van een relevante bedrijfstak binnen de Groep.

Wij kunnen mogen specifieke informatie over u prijsgeven in geval van een rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, rechthandhavingsinstanties en regelgevende instanties indien dit door de wetgeving wordt voorgeschreven of toegestaan.

10. Wordt mijn persoonlijke informatie overgedragen naar het buitenland?

We hebben hierboven uitgelegd onder welke voorwaarden uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld met partijen buiten de Onderneming en de Groep. In dit kader, wanneer we bijvoorbeeld samenwerken met dienstverleners, kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar onder de toepasselijke wetgeving geen gelijkwaardige beschermingsstandaarden bestaan. In deze gevallen ondernemen wij andere stappen om de gegevens te beschermen zoals vereist volgens de Gegevensbeschermingswetgeving. In het geval dat we uw gegevens overdragen naar een partij die buiten de EER gevestigd is, controleren wij of de partij die toegang krijgt tot uw informatie de noodzakelijke beveiligings- en privacymaatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld zoals uiteengezet wordt in dit beleid. Wij kunnen u meer informatie en tevens een kopie van de juiste of geschikte voorzorgsmaatregelen die wij treffen verschaffen. Neem hiervoor contact met ons op aan de hand van de contactgegevens die staan vermeld in artikel 13.

11. Uw marketingvoorkeuren beheren

Mogelijk willen wij u informatie verschaffen over nieuwe producten, diensten, speciale acties en aanbiedingen die u wellicht interessant vindt. Wij kunnen u ook uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoek of feedback van u vragen over onze producten en diensten. Degelijke communicatie geschiedt per e-mail, telefoon, post of sms. Hiervoor vragen wij uw toestemming wanneer dit noodzakelijk is onder de Gegevensbeschermingswetgeving.

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden; onder direct marketing valt ook profilering voor zover deze profilering verband houdt met direct marketing (artikel 21, lid 2 van de AVG). Dit betekent onder andere dat u zich mag bedenken over het ontvangen van marketinguitingen van ons wanneer u eerder toestemming hebt gegeven hiervoor. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor dergelijke communicatieuitingen door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ in iedere e-mail die wij u toesturen.

Houd er rekening mee dat marketinguitingen niet hetzelfde zijn als communicatieuitingen die uitsluitend ter informatie dienen en dat wij doorgaans geen toestemming nodig hebben om uw contactgegevens te gebruiken om met u te communiceren over de producten of diensten waarnaar u geïnformeerd hebt, aangezien u deze voor dit doeleinde hebt verstrekt.

12. Links

Wij gebruiken links naar internetvermeldingen van ons op websites en diensten van derden, bijvoorbeeld naar socialemediakanalen zoals Facebook, Twitter of YouTube. Dergelijke derden zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door dergelijke andere dienstverleners op hun websites en zodoende zijn hun gegevensbeschermingskennisgevingen van toepassing.

13. Uw rechten onder de Gegevensbeschermingswetgeving

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Hieronder valt (indien relevant):

 • het recht om inzage te krijgen in of een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke informatie die wij in onze database hebben staan (artikel 15 van de AVG);
 • het recht op rectificatie, waarmee u ons kunt opdragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren (artikel 16 van de AVG);
 • het recht om wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken wanneer wij niet langer genoodzaakt of wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren (artikel 17 van de AVG);
 • het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken (artikel 18 van de AVG);
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens voor de informatie die u aan ons hebt verstrekt, waaronder het verkrijgen van persoonsgegevens in een gangbare, machineleesbare vorm onder bepaalde omstandigheden (artikel 20 van de AVG);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van een legitiem belang, in welk geval wij gerechtigd zijn om onze overtuigende redenen aan te voeren (artikel 21, lid 1 van de AVG);
 • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (artikel 21, lid 2 en 3 van de AVG);
 • het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering (indien van toepassing), waaraan voor u als persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijk mate treft (artikel 22 van de AVG);
 • het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerking waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven (artikel 7, lid 3 van de AVG).

Als u uw recht op inzage van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan: Data Protection Officer, Armacell GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster, Duitsland of per e-mail via dataprotection(at)armacell.com.

14. Uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat wij de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebben overtreden tijdens het verwerken van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming via de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

15. Continue informatievoorziening

We bewaren uw gegevens totdat wij uw verzoek, vraag of aanvraag volledig hebben afgehandeld en gedurende een redelijke periode daarna in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving en andere toepasselijke wetgeving.

De Onderneming kan uw gegevens zo lang als nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden bewaren en streeft er vervolgens naar uw gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving en andere toepasselijke wetgeving te verwijderen.

16. Wijzigingen in deze kennisgeving

Deze Kennisgeving wordt regelmatig herzien. Wij kunnen deze Kennisgeving mogelijk van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken om wijzigingen in de wetgeving en/of onze privacypraktijken kenbaar te maken. De datum bovenaan deze Kennisgeving wordt dan tevens bijgewerkt. Wij adviseren u om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, kunnen we tevens contact met u opnemen om u te informeren dat wij de Kennisgeving hebben bijgewerkt. Bovendien kunnen we van die gelegenheid gebruik maken om u te vragen of u uw marketingvoorkeuren wilt bijwerken.

Deze Kennisgeving is niet van toepassing op het gebruiken, verstrekken en verzamelen van gegevens door u op een website die geen verband houdt met ons waarnaar u wordt doorgestuurd als u op hyperlinks op onze websites klikt.

17. Contact- en adresgegevens

Mocht u vragen hebben over deze Kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen