Isolatiediktecalculator – ArmWin

De belangrijkste taak van lage-temperatuurisolatie is het voorkomen van condensatie. Naast de kwaliteit van het materiaal en het vakmanschap, is de juiste isolatiedikte bepalend om condensatie ook op de lange termijn onder controle te houden, zelfs onder kritische omstandigheden.

Voor het berekenen van de isolatiedikte is het nodig om de lijn- en omgevingstemperatuur te kennen of te meten, net als de relatieve luchtvochtigheid. De thermische geleidbaarheid en de warmteoverdrachtscoëfficiënt van zowel het isolatiemateriaal als het te isoleren voorwerp (leiding / kanaal, enz.) moeten eveneens bekend zijn. Deze calculaties kunnen veel eenvoudiger worden gemaakt met het nieuwe ArmWin-programma dat Armacell levert.

ArmWin kan worden gebruikt om niet alleen vast te stellen wat de minimum isolatiedikte is voor condensatiebeheersing, maar ook voor het berekenen van

  • de oppervlaktetemperatuur;
  • de warmtestroming;
  • temperatuurschommelingen in stromende en stilstaande media;
  • bevriezingsduur voor waterleidingen en,
  • voor het eerst, de meest economische isolatiedikte, d.w.z. de isolatiedikte met de kortste amortisatieperiode.

Verder worden de berekeningen geïllustreerd met grafieken, indien dit zinvol is.

ArmWin.jpg