Regneprogram til beregning af isoleringstykkelser – ArmWin

Den væsentligste opgave for en lavtemperatur-isolering er at forhindre dannelse af kondensvand. Ud over materiale- og forarbejdningskvaliteten er den korrekte dimensionering af isoleringstykkelsen afgørende for at forhindre kondensdannelse permanent og også under kritiske betingelser. For at beregne isoleringstykkelsen er det nødvendigt at kende eller definere mediets temperatur og den omgivende temperatur samt den relative luftfugtighed og at bestemme varmeledningsevnen og varmeoverførselskoefficienten for både isoleringen og det objekt (rørledning/kanal osv.), der skal isoleres. Disse beregninger kan udføres betydeligt nemmere ved hjælp af det nye ArmWin-program fra Armacell. Ud over at beregne minimumsisoleringstykkelser for at forhindre dannelse af kondensvand kan man med ArmWin udregne

  • overfladetemperatur
  • varmestrøm
  • temperaturændringer i strømmende og stillestående medier
  • tilfrysningstid for vandledninger og
  • for første gang også de mest økonomiske isoleringstykkelser, dvs. vægtykkelser med den korteste amortiseringstid.

Hvor det er relevant, illustreres beregningerne desuden med grafik.

ArmWin.jpg