Renovering af mislykket lavtemperaturisolering med Armaflex Cryogenic Systems

APA_Dandenong_Image2.jpg

Maksimal funktionssikkerhed ved høj omkostningseffektivitet

APA-koncernen er Australiens førende transportvirksomhed inden for naturgas. Med et rørledningsnet på 14.000 km, som dækker alle australske stater og territorier, samt diverse naturgas-lageranlæg leverer APA takket være sin infrastruktur omkring halvdelen af den naturgas, der bruges i Australien. I Dandenong, en forstad til Melbourne, driver APA et LNG-lager (flydende gas) med en fuldt kontraheret kapacitet på ca. 12.000 tons. Anlægget er påfyldningsstation for det APA-drevne Victorian Transmission System (VTS) til dækning af efterspørgslen ved spidsbelastning om vinteren og fungerer også som påfyldningsstation for lastvogne til levering til LNG-tankere.

Maksimal funktionssikkerhed ved høj omkostningseffektivitet

I 2012 skulle den opløste isolering på nogle LNG-rørledninger udskiftes. Isoleringen havde slået fejl, og der dannedes hyppigt is på rørene, når ledningerne blev brugt. Medarbejderne hos isoleringsvirksomheden Insulmet Pty Ltd (Moe) skulle først fjerne den møre skumglasisolering og rense rørene grundigt. Til isolering af rørledningerne valgte APA Armaflex Cryogenic Systems fra Armacell. Disse fleksible isoleringssystemer er specielt udviklet til lavtemperatursystemer i et temperaturområde fra -200 til +125 °C. Flerlagssystemerne sikrer en fremragende termisk isolering, reducerer risikoen for korrosion under isoleringen (CUI) og giver mulighed for betydelige omkostningsbesparelser ved monteringen. Kernen i det nye isoleringssystem er Armaflex LTD, en specielt udviklet polymer, der forebygger termiske spændinger. Armaflex Cryogenic Systems forbliver fleksible selv ved meget lave temperaturer. Denne fleksibilitet sikrer, at vibrationer og stød absorberes, og at risikoen for revnedannelse på grund af ekstreme temperaturcyklusser eller mekaniske belastninger udefra undgås. En væsentlig fordel ved lavtemperaturskum er, at systemerne hverken kræver ekstra ekspansionsfuger eller fugtspærrer. Det betyder, at monteringstiden kan reduceres betydeligt i forhold til gængse lavtemperaturisoleringer.

LNG-ledningerne i APA-anlægget blev forsynet med to lag Armaflex LTD med en isoleringstykkelse på 25 mm samt tre lag Armaflex ligeledes i 25 mm tykkelse og derefter beklædt. Før monteringen blev de seks isoleringsfolk fra Insulmet oplært i montering af Armaflex Cryogenic Systems af en Armacell-medarbejder. I maj og juni monterede isoleringsfolkene i alt mere end 1.000 m² plademateriale og ca. 360 m slanger.

APA_Dandenong_Image1.jpg
APA_Dandenong_Image3.jpg
APA_Dandenong_Image5.jpg

[Translate to Dansk:] Download article as PDF