Marine installationer

FREMSKRIDT PÅ HAVET

Systemløsninger til systemisolering inden for skibsbyggeri Isolering til tekniske betjeningssystemkomponenter i krydstogtskibe er underlagt meget strenge krav. Den høje luftfugtighed tilstopper de systemer og materialer, der anvendes her. Ud over de anvendte isoleringsmaterialers miljøkompatibilitet er brandsikkerheden en anden vigtig paramter. Dette er nødvendigt, da besætningens og passagerernes liv bringes i fare, hvis der opstår brand i et skib på havet. Inden for skibsbyggeri anvendes Armacells halogenfrie, elastomeriske isoleringsmaterialer primært på køleledninger til airconditionsystemerne og på nedkølingsledninger til fødevareopbevaring samt til drikkevandskøling på luksuskrydstogtskibe. Materialernes imponerende egenskaber omfatter ikke kun deres enestående isoleringsevne og ringe vægt – de har også en lav røgtæthed i tilfælde af brand, og forbrændingsgasserne har en lav toksicitet og korroderende virkning.

Succesrige Armacell-projekter inden for skibsbygning:

  • Skibe i Panamax-klasse (STX Finland Cruise Oy)
  • Skibe i Voyager-klasse (STX Finland Cruise Oy)
  • Radiance of the Seas (Meyer Werft)
  • Queen Mary II (ALSTOM Chantiers de l’Atlantique)