Planlæggere og arkitekter spiller en central rolle for et projekts succes.

Hos Armacell ved vi, at planlæggeren eller arkitekten er helt afgørende for et vellykket mekanisk isoleringssystem. Vi mener, at det er af største vigtighed for holdbarheden og energieffektiviteten af ethvert aircondition-, VVS-, køle- eller OEM-projekt, at teknikeren eller arkitekten har den viden og de værktøjer, der er nødvendige for at kunne træffe de rigtige valg i projekteringsfasen.

Byggeplanlæggere og designere kan have en væsentlig indflydelse på sundheden hos de mennesker, der bruger bygningen, og skal under projekterings- og byggefasen træffe foranstaltninger til at sikre en sund luft i bygningen.

Vi bruger 90 % af vores tid indendørs, hvor luftforureningen er to til fem gange højere end udendørs. Den største kilde til denne forurening er emissionerne fra de flygtige organiske forbindelser (VOC) i byggematerialer og boligudstyr. Anvendelse af et Armacell GREENGUARD Gold certificeret produkt er en af de mest effektive måder for ingeniører, planlæggere og arkitekter at sikre et sundere miljø i uddannelsesinstitutioner, sundhedssektoren samt på kontorer og i private hjem.

Anvendelse af et AF ArmaFlex-produkt med indbygget Microban®-antimikrobiel beskyttelse er en nem måde at sikre isoleringsprodukter i luftkanaler eller i skoler og i sundhedssektoren samt inden for fødevarebearbejdning og -service, da de forbliver hygiejniske og er modstandsdygtige over for mug og skimmel.